מאמרים

הידעתם?
 
במדינת ישראל מיוצרת מידי שנה כ- 5.4 מיליון טון פסולת עירונית ומסחרית.
•כמות הפסולת גדלה מידי שנה בשיעור של כ- 1.8% כאשר כל תושב מייצר בממוצע כ- 1.7 ק"ג אשפה בכל יום .
•מתוך כלל הפסולת המיוצרת בישראל, כ- 80% מהפסולת המוצקה מועברת להטמנה ורק כ- 20% מועברת למיחזור.
(הנתונים נלקחו מתוך אתר המשרד לאיכות הסביבה, ועדכניים לשנת 2014). 
 

ראה מידע נוסף..